Stol på Gud

7. mar, 2017


Å stole på Gud

-	Når livet er tungt og vanskelig
-	Når alt kjennes håpløst
-	Når motløsheten truer med å knekke deg

Vit da
-	At Herrens lysstøtte går foran deg og lyser veg
-	At Han hele tida er foran deg og ved siden av deg
-	At Han har kontroll
-	At Han har omsorg for deg, sitt barn
-	At ingenting er umulig for Gud

Legg livet ditt i Herrens hender
Stol på at Han griper inn
Stol på at Han leder deg skritt for skritt
Be om hjelp til å klare å slippe tak i ditt eget behov for kontroll
Jesus ønsker at du du lever tett inntil Han i tillit og tro

Da vil Herren vise sin sterke og guddommelige kraft i ditt liv.
Stol på Hans timing, den er alltid rett!

Stol på Herren!
(EJB, 7. mars 2017)

Salme 37:5: «Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn»

Filipperne 4: 6-7: «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus».

Salme 32:8:


Å stole på Gud

- Når livet er tungt og vanskelig
- Når alt kjennes håpløst
- Når motløsheten truer med å knekke deg

Vit da
- At Herrens lysstøtte går foran deg og lyser veg
- At Han hele tida er foran deg og ved siden av deg
- At Han har kontroll
- At Han har omsorg for deg, sitt barn
- At ingenting er umulig for Gud

Legg livet ditt i Herrens hender
Stol på at Han griper inn
Stol på at Han leder deg skritt for skritt
Be om hjelp til å klare å slippe tak i ditt eget behov for kontroll
Jesus ønsker at du du lever tett inntil Han i tillit og tro

Da vil Herren vise sin sterke og guddommelige kraft i ditt liv.
Stol på Hans timing, den er alltid rett!

Stol på Herren!
(EJB, 7. mars 2017)

Salme 37:5: «Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn»

Filipperne 4: 6-7: «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus».

Salme 32:8: "Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd".


Guds fred og velsignelse!
Hilsen Eli

Herren er min hyrde

7. mar, 2017

Salme 23. 	(En salme av David).
Herren er min hyrde.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

2
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.

3   
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

4   
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

5   
Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.

6   
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Salme 23. (En salme av David).
Herren er min hyrde.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

2
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.

3
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

4
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

5
Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.

6
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Når dører lukkes

15. feb, 2017


Når ei dør lukkes,
åpner Gud alltid et vindu.


Det går ikke alltid slik du tenker
eller ønsker deg
Drømmer går ikke alltid i oppfyllelse
Bønner oppleves ikke alltid
å bli besvart som du vil.

Av og til er det vanskelig å forstå 
at Gud har kontrollen
at Han ser foran deg.

Det er ikke lett å være 
et tålmodig menneske
når drømmer går i knas 
når dører lukkes
når uvissheten rår.

Men Gud har en plan for deg
Han vil åpne et nytt vindu 
Et vindu mot noe 
som kan vise seg å bli
enda mye bedre for deg
og gi deg mer velsignelse
enn det som du først så for deg
i dine drømmer

For Gud har sagt at Han 
vil lede deg og vise deg 
den veien du skal gå.
Han vil lyse opp veien for deg
skritt for skritt.

Dersom du er tålmodig 
og venter 
til Guds plan for deg 
blir åpenbart i rette tid
vil du oppleve 
velsignelser i ditt liv 

Be 
tro på
og stol på 
at Gud har kontrollen
Han vil det beste for deg
for Han elsker deg.

(Dette skreiv jeg i 2008. Lite visste jeg da, at disse ordene skulle komme til å bety mye for meg selv, allerede bare et år etter. 
Ordene er like aktuelle i dag. Tekstilbildet laga jeg i 2009.)


Når ei dør lukkes,
åpner Gud alltid et vindu.


Det går ikke alltid slik du tenker
eller ønsker deg
Drømmer går ikke alltid i oppfyllelse
Bønner oppleves ikke alltid
å bli besvart som du vil.

Av og til er det vanskelig å forstå
at Gud har kontrollen
at Han ser foran deg.

Det er ikke lett å være
et tålmodig menneske
når drømmer går i knas
når dører lukkes
når uvissheten rår.

Men Gud har en plan for deg
Han vil åpne et nytt vindu
Et vindu mot noe
som kan vise seg å bli
enda mye bedre for deg
og gi deg mer velsignelse
enn det som du først så for deg
i dine drømmer

For Gud har sagt at Han
vil lede deg og vise deg
den veien du skal gå.
Han vil lyse opp veien for deg
skritt for skritt.

Dersom du er tålmodig
og venter
til Guds plan for deg
blir åpenbart i rette tid
vil du oppleve
velsignelser i ditt liv

Be
tro på
og stol på
at Gud har kontrollen
Han vil det beste for deg
for Han elsker deg.

(Dette skreiv jeg i 2008. Lite visste jeg da, at disse ordene skulle komme til å bety mye for meg selv, allerede bare et år etter.
Ordene er like aktuelle i dag. Tekstilbildet laga jeg i 2009.)


"For ingen ting er umulig for Gud".
(Lukas 1,37)

"Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd."
(Salme 32,8)

"Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham, så griper han inn"
(Salme 37,5)

"Selv når du sier at du ikke ser ham,
ser han din sak. Bare vent på ham!"
(Job 35,14)

Gud velsigne deg og ditt liv.

Hilsen Eli

Det er makt i de foldede hender.

9. feb, 2017

Tekst

9. feb, 2017

«Det er makt i de foldede hender»

1.

Det er makt i de foldede hender.

I seg selv er de svake og små.

Men mot allmaktens Gud du dem vender,

Han har lovet at svar skal du få.

Refreng:

Det er svar underveis,

engler kommer med bud.

Om det drøyer,

dog fram det skal nå.

For det lovet jo løftenes trofaste Gud:

Kall på meg, og du hjelpen skal få!

2.

Du som ber for ditt barn, dine kjære,

Er i forbønn fra år og til år,

Om du tålmodets lekse må lære,

Himlens bønnesvar engang du får.

3.

Det er makt i de foldede hender

Når i frelserens navn du får be,

Og en gang når du livsløpet ender,

Hvert et bønnesvar klart skal du se.

Tekst: Trygve Bjerkreim / Melodi: Øivind Tønnesen

 

 

 ********

Jeg har en fantastisk cd av Sigvart Dagsland, der han synger salmer. Den tar jeg fram i perioder og spiller den igjen og igjen. Setter på høy styrke og synger med, med den stemmen jeg har. Kjenner at det fyller meg med ærefrykt, håp og livskraft.

Denne cd’ en fikk jeg for mange år siden av ei venninne. Hun døde av kreft kort tid etterpå. Hun var ikke redd for å dø, og brukte mye tid på bønn og å be for andre, også da hun lå på det siste. Hennes tro og tillit til Gud var sterkt å være vitne til. Jeg lærte mye av henne om å stole på Gud og om bønn. “Denne cd’en vil jeg at du skal ha”, sa hun. Og du verden så mye den har fått være til velsignelse for meg.

En av salmene som jeg vil trekke fram, er den kjente salmen ”Det er makt i de foldede hender” av Trygve Bjerkreim. Salmen er kraftfull og står som en påle. Jeg må av og til påminne meg selv om sannheten i dette budskapet, og jeg erfarer -igjen og igjen- hvor sant det er.

Det handler om å tro på bønn og bønnens makt og kraft, om at Gud hører våre bønner, alltid! Ikke alltid får vi svar med det samme. Ikke alltid får vi det svaret vi hadde ønsket. Men Gud gir oss alltid et svar. Hans tidsregning, hans tanker og vesen er annerledes enn oss og høyere enn vi med våre menneskelige begrensninger kan forstå. Og det er absolutt mye vi ikke forstår nå.

Men Gud elsker oss. Han gir oss det vi trenger i rett tid, dvs når Han ser at det er rett tid. Han går dessuten foran og legger ting til rette, sånn at vi kan gå i ferdiglagte og opplyste spor og gjerninger, skritt for skritt. Det kan være et tålmodighetsarbeid, for vi vil gjerne ha svar med det samme. Det kan ta tid, for som frie mennesker har vi også fri vilje til å velge selv hva vi vil gjøre, eller om vi skal vente og lytte til hva eller hvor Herren vil lede oss.

Tenk at vi kan be om alt. Ingenting er for lite, ingen ting for stort. Pottemaker og predikant Rita Aasen forteller bl a i to bøker (”Han bærer deg” og ”Du er aldri alene”, om hvordan Gud svarer på bønner i hennes hverdagsliv med Jesus, og om hvordan Han bruker henne og andre mennesker i sin tjeneste. Det er utrolig trosstyrkende og utfordrende å lese.

I 2008 fikk jeg gjennom Rita Aasen og bønn være med å gi et av mine tekstilbilder til en familie som hadde det vanskelig. Hun beskriver dette i boka si ”Du er aldri alene” (Kapitlet heter “Stengte dører”, - og jeg hette Hegrestad da). Det var en utrolig sterk opplevelse å få være deltaker i et så konkret og direkte bønnesvar som dette ble.

Hvor lydhør og lydig er jeg når jeg blir påminnet om å gjøre noe for andre? Ta en telefon, gi et smil eller klapp på skulderen, prate med folk som jeg treffer, sende en hilsen/ en blomst, gå på besøk osv? Gjør jeg det? Eller skyver jeg tanken bort når den kommer…? For dette kan nemlig bli bønnesvar for et medmenneske den dagen.

Mange av oss ber for andre, mange mennesker er bønnebarn, dvs at de blir bedt for av noen. Mange ser resultater av bønnene sine, andre ser ikke resultat av alle bønnene sine mens de lever. Men vi skal få tro at Gud alltid svarer, selv om det kan ta tid, og selv om vi ikke får oppleve det i vår levetid. Det er det som holder håpet oppe, at Guds løfter er til å stole på!

 

Herren er med gjennom hele livet, gjennom alt, og etter døden. Han har ikke lovet at vi skal vandre uten plager, motgang og smerte av ulike slag mens vi lever, men Han har lovet å være med, alltid! Det er en stor trygghet i det. Og når vi har det så vanskelig at vi ikke klarer å be eller når livet er spesielt vanskelig, kan vi be om at Han må bære oss i sine armer. Og jeg vet at Han gjør det. Det har Han gitt meg bekreftelser på gang på gang, så jeg vet at det er sant!

Gud hører bønn. Gud svarer. Han er der, alltid! Det er makt i de foldede hender! Og Den hellige Ånd går i forbønn for oss.

I Jesu navn, Amen.

Må Gud velsigne deg og dine bønner.

Hilsen Eli

Del denne siden