KOM, jeg er din hyrde

26. apr, 2017

Del denne siden

Tekst

26. apr, 2017

Hei.

Hvis du ser på dette bildet, hva tenker du at det vil fortelle deg?

Slik jeg ser på det nå i etterkant, har det to budskap. Jeg tror Gud har hatt en dobbel mening med at jeg skulle bli inspirert til å lage akkurat dette bildet.

Det første vi ser er dette:

Et menneske står på utsida og møter Jesus. Jesus rekker hånda ut mot -og griper- hånda til dette mennesket. Denne personen tar imot Jesu hånd, kanskje noe nølende…

Og Jesus sier:  

Ta min hånd. Vær trygg. Velkommen inn i min verden, følg meg, så skal jeg gi deg tilgivelsens frelse, trygghet, indre fred og glede. Jeg elsker deg så høyt, at jeg ga mitt liv på korset for at du og alle mennesker skal bli frelst og ha evig liv sammen med meg. Jeg seiret over døden. Jeg lever og jeg vil være din hyrde (Salme 23). Jeg vil lede deg framover på livsvegen, skritt for skritt. Jeg har en spesiell plan med ditt liv, skjønner du. Du er verdifull og elsket som den du er. Og jeg vil alltid holde deg fast i min hånd. Jeg vil gi deg Den hellige Ånd, som skal opplyse deg og åpne deg for mitt ord og min veiledning og mine velsignelser. Kom og følg meg. Jeg lover deg ikke et sorgløst eller problemfritt liv, men jeg lover å være med deg, alltid!

 

Det andre vi ser er dette:

Fremdeles et menneske som står på utsida. Jesus holder fast i personens hånd og slipper ikke. Jeg tenker at det har denne betydningen:

Av og til kan vi føle at vi ER/står utenfor, selv om vi hører til i Jesus sin verden. Det kan være på grunn av livets mange bekymringer, livskriser og sorg av ulike slag, sjukdom, eller kanskje feil veivalg eller synder man har gjort og som man skammer seg over. Opplevelse av å være i den mørke tunnelen og vi ser etter åpningen. Eller at åpningen kun ses på som et lite håp langt der framme. Av og til føler vi at Jesus ikke ER nær oss eller leder oss og at vi ikke er i hans guddommelige nærhet. At vi ikke er der det er godt å være. Vi kan ikke kjenne at den hellige Ånds kraft er med oss. Det er taust. Vi er fortvila. Uansett hvor mye vi ber, er det stille. Vi tenker at Gud har glemt oss eller ikke bryr seg om oss lenger. Vi blir mer lei oss, mer frustrerte, mismodige, mister troen på oss selv, blir motløse og kanskje redde. Livet kan føles helt uoverkommelig. Vi kan tvile på egen tro. Vi kan tvile på Gud. Vi kan rett og slett grave oss ned i selvmedlidenhet, og noen kan miste livsmotet.

Men Jesus sier:

Hei du, jeg er her 🙂. Jeg holder deg fast, selv om du ikke merker det akkurat nå. Jeg bærer deg i mine armer når du har det som tyngst. Din tro og min frelse bygger ikke på følelser, men på fakta. Ha fokus på meg! Stol på meg! Fortsett å be. Om du ikke klarer å be, vit at jeg bærer deg uansett. Vent. Vær tålmodig. Jeg trøster deg, bærer deg og holder deg oppe med min frelserhånd, selv om du ikke kjenner det her og nå. Jeg elsker deg uansett! Du kan nemlig ikke gjøre deg fortjent til min kjærlighet, fordi min kjærlighet til deg er utenfor din menneskelige forstand. Ingen ting er umulig for meg. Men du må vente på MIN timing. Den er alltid rett. Du tenker menneskelig, men jeg tenker guddommelig. I min kraft får du den styrken du trenger, du blir tilgitt, i min kraft får du ny kraft. Min kraft fullendes nemlig i din svakhet. Du er svak i deg selv, men jeg gir deg av min kraft sånn at du klarer deg. Tro på det! Jeg vet best hva som er best for deg og jeg vil svare deg i rette tid. Tren på å takke, og du vil se at mine velsignelser og skjulte skatter vil åpenbare seg i ditt liv. Be om å få se det vanskelige fra Mitt perspektiv. Gi nestekjærlighet og omsorg til de du møter og omgås, og du vil bli velsigna tilbake. Bli her hos meg, stol på meg og stol på at jeg alltid er her for deg, alltid, uansett! Jeg hjelper deg.

***

 

Gud velsigne deg og ditt liv.

Med hilsen fra Eli

***

(PS: Bildet "Kom, jeg er din hyrde" er til salgs, koster 1750,- Målene er 38 x 47 cm)

Påskens kontraster

15. apr, 2017

Påskens kontraster:
Fra lidelse, død og bunnløs sorg og fortvilelse på Langfredag, til glede, fryd og liv 1.påskedag. 
God påske fra meg, 
Eli

Påskens kontraster:
Fra lidelse, død og bunnløs sorg og fortvilelse på Langfredag, til glede, fryd og liv 1.påskedag.
God påske fra meg,
Eli

Palmesøndag

9. apr, 2017

Palmesøndag:
Johannes 12:12-15.

Palmesøndag:
Johannes 12:12-15.
"12 Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem.
13 Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:
Hosianna!
Velsignet er han som kommer
i Herrens navn,
Israels konge!
14 Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet:
15 Vær ikke redd, datter Sion!
Se, din konge kommer,
ridende på en eselfole".

I morgen begynner "Den stille uke".
Ønsker deg en velsigna påskehøytid.
Hilsen Eli

Gud er trofast. Han gir kraft og styrke.

4. apr, 2017

På radioen på kjøkkenet mitt står det en nålefilta Kristusfigur jeg har laga som minner meg hver dag på at Jesus bærer meg, og en stein med teksten

På radioen på kjøkkenet mitt står det en nålefilta Kristusfigur jeg har laga som minner meg hver dag på at Jesus bærer meg, og en stein med teksten "Gud er trofast".

Gud ER trofast!
Han bærer meg gjennom alt.
Jesus er Gud!
Våg å stole på Gud.
Jesus holder meg fast i sine armer og leder meg framover på livsvegen, skritt for skritt.
Han trøster, leder, gir mot, gir styrke.
I Jesus er jeg kraftfull.
I Jesus er jeg sterk.
I Jesus er jeg frelst.
Hans kraft er utenfor min forstand.
Guds nåde er frihet og kraft.
Når jeg kjenner meg svak: Jesus sier at Hans kraft fullendes i min svakhet. Derfor er jeg sterk i Han.
Ingen ting er umulig for Gud!
Jesus vil at jeg skal leve tett inntil Han og stole på Han, fullt og helt.
Da vil Han løfte meg framover i sin kraft.
Takk og lovprisning til Gud!

I Jesu navn
Amen

Vil avslutte med et dikt av Rita Aasen:

Forskjellige dager.

I sorg,
som kanskje aldri
forlater deg,

Han er der.

Når du blir sviktet,
når du ikke kan gi,
bare ta,

Han er der.

I glede og latter.
I fred og i håp.

Jesus er der.
Og Han går i forbønn
for deg.

Når du blir forfulgt,
er redd,
usikker,
når du ikke klarer å finne
lys
i mørket,

Han er med deg.
For Han har
gitt deg
et løfte:

SE.
Jeg er
med deg
ALLE
dager.

(Matt. 28)

av Rita Aasen