"Drømmer".
"Når dører lukkes, åpner Gud alltid nye"
42 x 47 cm.
3500,-