I Guds ledelse og omsorg

KONTAKT-INFORMASJON :

Eli Johanne Berg

Tekstilhåndverker

Eli Johanne Design

Org.nr: 991 272 445

 


Tekstilbilder og nålefilting av ull

Salg av eget arbeid. KURS.


Adresse:

Øyjordsveien 84

5038 Bergen


Tlf: 41 68 18 89 (mobil)

Mail:
elijoberg@gmail.com

Heimeside:
http://www.elitekstilbilder.com/    

 

 


  

Trygghet i Guds hånd. 
Han leder meg skritt for skritt.  
Jeg må stole på Han!

Det er den draumen

"Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje -

at tidi skal opna seg,

at hjarta skal opna seg,

at dører skal opna seg,

at berget skal opna seg,

at kjeldor skal springa -

at draumen skal opna seg,

at me ei morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um."

 

- Olav H. Hauge

Sorg og glede........... Gud åpner nye dører eller vinduer 🙂

Når ei dør lukkes,

åpner Gud alltid et vindu

 

Det går ikke alltid slik du tenker

Eller ønsker deg

Drømmer går ikke alltid i oppfyllelse

Bønner oppleves ikke alltid

å bli besvart som du vil

 

Av og til er det vanskelig å forstå

at Gud har kontrollen

At Han ser foran deg

 

Det er ikke lett å være

et tålmodig menneske

Når drømmer går i knas

Når dører lukkes

Når uvissheten rår

 

Men Gud har en plan for deg

Han vil åpne et nytt vindu

Et vindu mot noe

som kan vise seg å bli

enda mye bedre for deg

Og gi deg mer velsignelse

enn det som du først så for deg

i dine drømmer

 

For Gud har sagt at Han

vil lede deg og vise deg

den veien du skal gå

Han vil lyse opp veien for deg

skritt for skritt
- og gi deg råd.

 

Dersom du er tålmodig

Og venter

til Guds plan for deg

blir åpenbart i rette tid

Vil du oppleve

VELSIGNELSER i ditt liv

 

Be

Tro på

Og stol på

at Gud har kontrollen

Han vil det beste for deg

For Han elsker deg.

 

Eli Johanne (Hegrestad) Berg

Mai 2008